2013. június 2., vasárnap

Tutoriálok – A tananyag-szervezés eszközrendszere

A tutoriálon a Moodle legújabb – 2.5-ös verziójában fogunk dolgozni. Ismét számos újdonsággal találkozhatunk az új verzióban. Ezek egy része standard, de ajánlunk kiegészítő modulokat is. No, de miről lesz szó valójában? Alapvetően két területre koncentrálunk. Ezek a következők:

  – A tananyag bejárásának és a hozzáférés szabályozása;
  – Az értékelés tervezése, értékelési módszerek;

Az értékelés és a feltételes tevékenységkezelés szorosan összefügg.

A Moodle 2-es verzióiban megjelenő „Tevékenység teljesítése” túlmutat a tanulói tevékenységek nyomon követése terén az eddig ismert – a naplózáson alapuló – eszközökön. Ugyanakkor további szolgáltatások alapjául szolgál. Ilyenek például az „Elérhetőség korlátozása”, az „Ellenőrzőlista” összeállítása, stb.
A tananyagok elrendezése a kurzus felületén, a sorrend érzékelteti a tanuló számára, hogy milyen sorrendben célszerű haladni a tananyagban. Előfordulhat azonban, hogy a tananyag olyan függőségeket tartalmaz, amelyeket érvényesítenünk kell a sikeres tanulás érdekében. Amennyiben kurzus tevékenységeket is tartalmaz, akkor további függőségek jelennek meg. Ezért ismerkedünk meg részletesen az elérhetőség korlátozásának a lehetséges módjaival.

Adaptív tanulás támogatása

A függőségek segítségével az elérhetőség korlátozása lehetőséget ad az adaptív tanulás támogatására. Amennyiben a tanulók teljesítményétől tesszük függővé az egyes tananyagrészek megjelenését, lehetőségünk van arra, hogy az eltérő képességű tanulók más-más tananyaggal folytathassák a tanulást. Illetve a tananyag „ugyanaz”, de más-más megfogalmazásban. Az egyik változat az eminenseknek szól, akik gyorsabban képesek haladni a tananyagban, míg a másik  más megfogalmazásban a „gyengébb” tanulóknak szól. Ez ugyan több munkával jár, de a sikeres tanulás alapja lehet.

Személyre szabott tananyag

A szerepek testreszabása mellett már az elérhetőség korlátozásával is szabályozhatjuk, hogy az egyes tananyagrészeket, vagy tevékenységek csak bizonyos tanulók, illetve tanulócsoportok érhessék el. Ily módon akár egyetlen tanuló számára készített tananyagrészeket tehetünk ki a kurzusunkba úgy, hogy annak létezéséről más tanulók nem is tudnak.

Kitűzők

A konferencián egy előadás is felvezeti a témát. Nehéz magyarul érzékeltetni, hogy mi lehet a jelentősége ennek a szolgáltatásnak. Angolszász nyelvterületen ennek évtizedes hagyományai vannak, s már jó ideje beszélhetünk a digitálisan kibocsátott minősítésekről (kitűzőkről). Mindenképp kipróbáljuk, hogy hogyan kell használni. Sőt, minden résztvevő  maga is kap „kitűzőt” a tutoriál elvégzéséről.

Ellenőrzőlista

Az ellenőrzőlista egy több részből (modul, blokk, értékelő napló export) álló megoldás a tananyagban való haladás nyilvántartására és megjelenítésére. Működése szintén a tevékenységek teljesítésének követésén alapul. Lehetőségünk van arra, hogy a kötelező és a választható elemeket elkülönítsük benne. Mind a tanuló, mind a tanár folyamatosan nyomon követheti a tananyagban valló előmenetelt. Önálló exportlehetősége jó megoldás egy-egy tanfolyam, képzés eredményének offline adminisztrálására.

Hogyan értékeljünk?

A tutoriál második felében a Moodle-ban rendelkezésünkre álló értékelési módokról esik szó. Kipróbáljuk a hagyományos pontozás mellett az osztályozási útmutatót és a rubrikát.

Megnézzük, hogy hogyan kell használni a kompetencia alapú értékelést. Hogyan jelenik meg az értékelési felületeken és hogy nyerhetjük ki a rendszerből a keletkező eredményeket?

Természetesen nem hagyhatjuk ki az értékelőnapló beállítását sem. Megismerkedünk a kategóriák szerepével, a tanulói eredmények megjelenítésének módjaival, a pontozási stratégiákkal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése